SİROMA Projesi Sosyal Hizmet Modeli Sürdürülebilirlik Çalıştayı Ankara’da Gerçekleştirildi.

   Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA)” kapsamında 24 Ağustos 2017 tarihinde, Sosyal Hizmet Modeli Sürdürülebilirlik Çalıştayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa KARABAY, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Mustafa ÖRNEK’in teşrifleri ile Ankara’da gerçekleştirildi.
   Toplantıya Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mehmet KARAMAN, Şube Müdürü Ali Şefik DENİZ ile SİROMA Projesi Kırklareli Birim Koordinatörü Mehtap EROL ilimizi temsilen katılımda bulundu. Şube Müdürü Ali Şefik DENİZ tarafından proje kapsamında ilimizde gerçekleştirilen çalışmalar ile sürdürülebilirliğe ilişkin önerileri içeren İl sunumu gerçekleştirildi.
Toplantıda, Bakanlık temsilcileri, SİROMA Projesi Danışmanları Cleofe GUARDİGLİ ve Timo PIIRAINEN, 12 ilimizden 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi temsilcileri hazır bulundular.


 
 


Sonraki Sayfa: Rahmetle Anıyoruz.

Önceki Sayfa : 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun